info@luks-pz.net
+38534312588

1. Upoznaj svoj bicikl

Na biciklu uvijek mora biti ispravna:

Točno! Pogrešan odgovor!

Gume na tvom biciklu moraju biti ispravno napumpane i bez oštećenja radi:

Pazi! Moguće je više točnih odgovora.

Točno! Pogrešan odgovor!

Bijelo svjetlo mora se nalaziti:

Točno! Pogrešan odgovor!

Crveno svjetlo mora se nalaziti:

Točno! Pogrešan odgovor!

Crveno mačje oko mora se nalaziti:

Točno! Pogrešan odgovor!

Na kotačima bicikla, vidljivi s bočnih strana, moraju se nalaziti:

Točno! Pogrešan odgovor!

Ispravnost bicikla moraš pregledati:

Točno! Pogrešan odgovor!

Kada u prometu na cesti upravljaš biciklom:

Točno! Pogrešan odgovor!

Za osobnu zaštitu za vožnje biciklom, koristit ću?

Pazi! Moguće je više točnih odgovora.

Točno! Pogrešan odgovor!

Svoj bicikl parkirat ćeš na:

Točno! Pogrešan odgovor!

About the Author

Leave a Reply

*